Serwis Mazda Opole

Niezależny serwis informacyjny

Prawo autorskie – podstawowe informacje

Każdy wytwór intelektualny człowieka, który spełnia warunki stawiane utworom, podlega ścisłej ochronie dzięki prawom autorskim, mówią prawnicy z Kancelaria Radcy Prawnego Przemysława Malinowskiego. Utwór jest w tym przypadku każdym tworem wyrażonym słowem, za pomocą symboli matematycznych czy graficznych, to również wszystkie plastyczne, muzyczne i fotograficzne prace. Prawo autorskie dzieli się na prawo autorskie osobiste oraz majątkowe.

Prawo autorskie osobiste

Zgodnie z regulacjami prawa autorskiego osobistego twórca utworu posiada do niego wyłączne prawa, a sam utwór podlega ochronie integralności. Jedynie autor dzieła ma prawo do decydowania o jego upublicznieniu i posiada możliwość całkowitej kontroli do jego dostępu. Dzięki prawu autorskiemu twórca otrzymuje również gwarancję nienaruszalności formy utworu.

Prawo autorskie majątkowe

Prawo majątkowe uprawnia właściciela do rozporządzania utworem na wszelkich polach eksploatacji, dzięki czemu można utrwalać, powielać i zapisywać dzieło na nośnikach danych, a co więcej twórca ma prawo do pobierania pieniędzy za korzystanie z danego utworu. Autor posiada wyłączną możliwość do jego rozporządzania.

Problemy dotyczące prawa autorskiego

Prawo autorskie jest nagminnie naruszane, niestety nie każdy wie jak skutecznie walczyć z oszustami i złodziejami. Jeśli jesteś autorem utworu doradztwo prawne Opole pomoże Ci w walce o Twoje prawa. Doświadczony zespół prawników i radców prawnych, posiadających rozległą wiedzę na temat prawa autorskiego, doradzi jak efektywnie wyegzekwować zadośćuczynienie z tytułu złamania prawa autorskiego oraz pomoże skutecznie zabezpieczyć cię przed powtórnymi próbami kradzieży.

Interesuje Cię doradztwo prawne Opole?