Serwis Mazda Opole

Niezależny serwis informacyjny

RODO

RODO to skrót od zwrotu – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Przepis ten dotyczy wszystkie firmy i duże i małe, które na terenie Unii Europejskiej, w sposób zautomatyzowany, przetwarzają dane osobowe.

CO REGULUJE RODO

Według nowego przepisu, obowiązującego od maja 2018, dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko to także wskaźniki ID, dane mieszkaniowe, wszelkie wskaźniki dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, statusu społecznego, majątkowego oraz wszelkie dane biometryczne, dzięki którym łatwo jest rozpoznać daną osobę.

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

RODO nakłada cały szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców, bez względu na to czy posiadają oni małe czy duże firmy. Przede wszystkim właściciele firm muszą, bezzwłocznie, poinformować organ nadzorczy o naruszeniu danych osobowych. Muszą także zarządzać wszelkimi danymi osobowymi świadomie i wykazywać poprawność swoich działań przed organem kontrolnym. Najlepiej będzie, gdy w firmie zostanie zatrudniona osoba lub utworzone stanowisko do zarządzania danymi. Wskazane jest też przygotowanie odpowiednich dokumentów, w tej kwestii pomoże nam doświadczony prawnik, który specjalizuje się w prawie gospodarczym.

Ponadto w gestii podmiotów gospodarczych leży obowiązek informowania właścicieli danych osobowych o posiadaniu ich danych, przetwarzaniu ich i powiadamianiu w jakim celu są te dane przetwarzane.

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA PROBLEMÓW NIE ODCZUJĄ

Małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa, które gromadzą dane osobowe w celu świadczenia swoich usług, nie odczują nazbyt wprowadzenia RODO. Bowiem firmy te dane osobowe zbierają okazjonalnie i w ten sam sposób będą otrzymywać zapytania o te właśnie dane. Jednak chronić wszelkie dane i przekazywać zgodnie z zasadami RODO będą zobowiązane, tak samo jak wszystkie większe firmy.
Przyczyni się to do sprawnego i świadomego zarządzania danymi osobowymi oraz do przedstawiania poprawności swojej działalności przed organem kontrolnym.

Wszystko to powinno przyczynić się, że ukrócony zostanie handel danymi osobowymi a bazy wszelkich danych, które dzisiaj są bardzo rozległe, będą w końcu odpowiednio zabezpieczone i kontrolowane tylko przez organy, które mają do tego prawo.